LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver(t) bestilling/køb, som du indgår med Os, er omfattet af og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning bortset fra (a) regler, som fører til anvendelse af anden lovgivning end dansk, og (b) De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb (CISG). 

Enhver tvist og ethvert krav, der udspringer af eller i tilknytning til din bestilling/dit køb, skal afgøres ved en kompetent domstol ved Bruuns Bazaar A/Ss værneting.